Ubytovací řád

Ubytovací řád – Chatová osada Poříčí

1) Všichni hosté jsou povinni seznámit se s tímto řádem na počátku ubytování. Host rekreačního areálu bude ubytován po předložení a zapsání platného dokladu totožnosti.

2) Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit v den nástupu dle aktuálního platného ceníku, případně uhradit doplatek k již uhrazené záloze. Při ukončení pobytu bude proveden odečet spotřebované elektřiny a host uhradí danou částku.

3) Chatka je předána s klíči od vstupních dveří, na které musí být složena vratná kauce 300,-Kč. Kauce bude vrácena po vrácení klíče.

4) Nástup – ubytování a předání klíčů od chatky je možné od 15 do 20 hod.

5) Pokud host nevznese námitku proti kvalitě ubytování do dvou hodin po převzetí klíčů, nebude s ním jednáno o předčasném ukončení pobytu z důvodu nevyhovujícího zařízení.

6) Během pobytu je zakázáno stěhování nábytku v chatkách, z chatek ven a mezi jednotlivými chatkami a zaměňování dalšího vybavení (nádobí, příbory,…) mezi jednotlivými chatkami.

7) Odjezd – chatka musí být vyklizena a klíče od ní osobně předány v den ukončení pobytu do 10 hod. V případě, že host předá chatku s neúplným nebo poškozeným zařízením, které nebylo nahlášeno na začátku, respektive první den pobytu, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě! Nebudou-li klíče od chatky předány do 10 hod, může být hostům počítán další den pobytu dle platného ceníku.

8) Předání chatky: hosté svlečou povlečení, vypnou a otevřou ledničku, umyjí a uklidí nádobí, vynesou odpadky, vyčistí krbová kamna (chaty č. 5 a 6, společenská č. 7).

9) Do areálu chatové osady je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.

10) V prostorách chatek je přísný zákaz kouření.

11) Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, či jinak znečišťovat prostředí areálu.

12) Je zakázáno odhazovat jakékoliv odpadky do záchodové mísy.

13) Odpad se třídí na plasty, sklo a ostatní směsný odpad.

14) V čase od 22.00 hodin do 6:00 hodin je povinnost dodržovat noční klid, tedy zakázáno hlučet, křičet, pouštět hlasitou reprodukovanou hudbu, či jinak rušit a hlukem obtěžovat ostatní ubytované a sousedy.

15) Psi i jiná zvířata nejsou povolena.

16) Oheň je povoleno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, u ohně musí být přítomna osoba starší 18 let.

17) Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

18) Parkování je možné pouze na vyhrazených plochách, je zakázáno jezdit auty mezi chatky.

19) Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření provozovateli chatové osady nebo jeho zástupci na tel.: 603 998 711 a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru, či odvrátil hrozící nebezpečí.

Tísňové volání         112
První pomoc            155
Hasiči                        150
Policie                       158

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt :)
Aktivity servis, s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.